Wólka Waniewska - Narwiański Park Narodowy

0804-00138c