Zorza polarna (Aurora borealis), Lofoty - Norwegia

1903-00395c