Ostaniec Biała Ręka - Ojcowski Park Narodowy

0810-00929c