Młyn i tartak Boronia w Grodzisku (2008 r.) - Ojcowski Park Narodowy

0810-00942c