Wiosenne rozlewiska - Park Narodowy Ujście Warty

Wierzby na zalanej łące w Parku Narodowym Ujście Warty