Łabędź niemy (Cygnus olor) - Park Narodowy Ujście Warty

Łabędź w Parku Narodowym Ujście Warty