Wiadukt kolejowy na granicy polsko - białoruskiej. Dawna granica z ZSRR - Podlasie

0908-00753c