Cerkiew prawosławna w Hajnówce - Podlasie

0912-01901c