Grabarka, Monaster Świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce - Podlasie

1010-01430c