Wnętrze starego wiatraka sokolskiego w miejscowości Chmielowszczyzna - Podlasie

1307-00739c