Synagoga w miejscowości Orla - Podlasie

1307-00784c