Charakterystyczna dla regionu kapliczka przydrożna - Poleski Park Narodowy

0805-00327c