Stara poleska chałupa w Zawadówce (stan 2010 r.) - Poleski Park Narodowy

Stara drewniana chałupa kryta strzechą