Konik polski - Roztoczański Park Narodowy

0806-00462c