Konik polski - Roztoczański Park Narodowy

0905-00270c