Cerkiew w Nowym Bruśnie (stan 2008 r.) - Roztocze

0806-00396c