Kapliczka kłodowa Gródki, unikalna dla regionu - Roztocze

0806-00402c