Strach na wróble, Lasy Janowskie - Roztocze

1301-00013c