Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Dymitra w Cewkowie - Roztocze

1308-00954c