Słowiński Park Narodowy

Martwe drzewo zasypane piachem