Ripplemarki - Słowiński Park Narodowy

Ripplemarki - wzory na pisaku tworzone przez wiatr