Lodowiec - Brepollen, Sørkapp Land, Park Narodowy Południowego Spitsbergenu - Spitsbergen

0709-01679c