Wodziłki (2005 r.) - Suwalski Park Krajobrazowy, Suwalszczyzna

0505-02229p