Molenna starowierców w Wodziłkach (2006 r) - Suwalski Park Krajobrazowy, Suwalszczyzna

0608-03114p