Polska Stacja Polarna, Hornsund - Spitsbergen, archipelag Svalbard

0606-01078c