Wnętrze zabytkowego husa Isbjørnhamna z 1936r. - Spitsbergen, Svalbard

0709-01885c