Skała Agaty (Zamczysko) - Świętokrzyski Park Narodowy

1310-01298c