Potok Słona Woda - Świętokrzyski Park Narodowy

Pień starego drzewa z hubami