Potok Słona Woda na zboczu Łyśca - Świętokrzyski Park Narodowy

Potok Słona Woda w Świętokrzyskim Parku Narodowym