Potok Słona Woda - Świętokrzyski Park Narodowy

Wczesnowiosenny potok Słona Woda w Górach Świętokrzyskich