Charakterystyczne domy stożkowe w Harranie - Turcja

Domy stożkowe w Harranie