Stara cerkiew św. Mikołaja w Leszczynach - Turnicki Park Narodowy

Cerkiew w Leszczynach