Wnętrze cerkwi obronnej św. Onufrego, Posada Rybotycka - Turnicki Park Narodowy

Wnętrze cerkwi w Posadzie Rybotyckiej