Wnętrze starej chaty - Boberka, Ukraina

1505-00583c