Rezerwat Grabina - Wielkopolski Park Narodowy

Przewrócone drzewo w rezerwacie Grabina w Wielkopolskim Parku Narodowym