Rezerwat Grabina - Wielkopolski Park Narodowy

1110-02106c