Żywiec gruczołowaty (Cardamine glanduligera O.Schwarz)

1504-00485c