Buczyna pomorska - Woliński Park Narodowy

0907-00439c