Jesień, las o charakterze naturalnym - Woliński Park Narodowy

1410-01055c