Białowieski Park Narodowy

Martwe drzewo obrośnięte grzybami w Puszczy Białowieskiej