Dzik (Sus scrofa) - Białowieski Park Narodowy

Dzik w Białowieskim Parku Narodowym