Żubry (Bos bonasus) - Białowieski Park Narodowy

Żubry przeskakujące fosę