Żubry (Bos bonasus) - Białowieski Park Narodowy

Biegnące żubry