Wczesna wiosna - Białowieski Park Narodowy

Wiosenny las i powalone drzewa