Białowieski Park Narodowy

Wczesna wiosna w Białowieskim Parku Narodowym