Białowieski Park Narodowy

Wczesna wiosna w Puszczy Białowieskiej