Białowieski Park Narodowy

Martwe drzewo w Białowieskim Parku Narodowym