Białowieski Park Narodowy

Obumarłe drzewa w Puszczy Białowieskiej