Białowieski Park Narodowy

Pień wielkiego drzewa z hubą