Białowieski Park Narodowy

Podmokły fragment lasu w Białowieskim Parku Narodowym