Cerkiew w Dziurdziowie (stan z 2001 r.) - Bieszczady

0105-00104p